Veelgestelde vragen

Iedereen kan zich inschrijven op voorwaarde dat hij/zij in Mechelen woont binnen een afgebakend gebied. Meer informatie hierover vind je bij werkingsgebied.

Je moet in orde zijn met je mutualiteit. Mensen zonder wettig verblijf kunnen ook beroep doen op het WGC. Voor hen geldt een andere regeling. Hiervoor neem je best even contact op met onthaal van het centrum.

Normaal worden alle gezinsleden ingeschreven, tenzij de ouders dit niet wensen. Voor minderjarigen jonger dan 16 jaar is de toestemming en de handtekening van de ouders nodig.

Als beide ouders akkoord gaan, kan een kind van gescheiden ouders ingeschreven worden in het wijkgezondheidscentrum, op voorwaarde dat het kind ten laste is van de ouder die zich inschrijft/ingeschreven is. Als de andere ouder met het kind naar een andere huisarts gaat, is er geen terugbetaling van de mutualiteit.

Tijdens de inschrijving onderteken je een document  waarmee je toelating geeft om jouw medisch dossier op te vragen bij je vroegere huisarts.

We kunnen je beter onderzoeken en behandelen in het wijkgezondheidscentrum dan thuis. Daarom vragen we om naar het centrum te komen. Als dat niet lukt, kan de huisarts in uitzonderlijke gevallen aan huis komen. Indien je een huisbezoek wenst, gelieve vóór 10 uur te bellen.

In het centrum werken meerdere dokters. Je bent vrij om te kiezen bij welke dokter je gaat. Zij werken met één medisch dossier zodat ze je medische gegevens kunnen zien. Wanneer je een chronische ziekte hebt, of regelmatig op consultatie komt, vragen we wel dat je een vaste arts kiest. Zo kan de arts je ziekte of klachten goed opvolgen.

Als je in België op vakantie bent kan je ter plekke een huisarts raadplegen. Met het briefje van die arts kom je achteraf naar het wijkgezondheidscentrum en wij betalen je het betaalde bedrag min het remgeld terug.

Wanneer je in het buitenland bent, gelden de gewone voorwaarden van het ziekenfonds. Voor meer informatie kan je terecht bij je ziekenfonds.

Je mag dit doen. Maar het is beter dit eerst met de huisarts te overleggen. Je krijgt dan een verwijsbrief mee. De specialist geeft jou dan na de consultatie een brief mee voor de huisarts van het wijkgezondheidscentrum. Zo blijven de huisartsen in het centrum op de hoogte van je gezondheidstoestand. Je betaalt de consultatie bij de specialist zelf. Met deze ziekenfondsbriefjes kan je gewoon terecht bij je ziekenfonds voor terugbetaling.

Bij je opname zeg je dat je bent ingeschreven in het wijkgezondheidscentrum.

Als je bij ontslag uit het ziekenhuis een voorschrift meekrijgt voor verpleging en/of kinesitherapie, verwittig dan zo snel mogelijk (en liefst al op voorhand) het WGC. Zo kunnen we onmiddellijk met de voorgeschreven behandeling starten bij je thuis of in ons centrum. Het is niet de bedoeling dat je zelf thuisverplegingsdiensten of kinesisten contacteert. Alleen bij uiterste noodzaak mag je zelf een thuisverplegingsdienst contacteren voor het week-end, in het geval dat je pas op vrijdagavond uit het ziekenhuis ontslagen wordt en je op zaterdag al verzorging nodig hebt. Maar dan dien je het wijkgezondheidscentrum hiervan zo vlug mogelijk op de hoogte te brengen.

Neen. Van zodra je bent ingeschreven in het wijkgezondheidscentrum moet je een beroep doen op de verpleging van het wijkgezondheidscentrum. Je kan dan ook thuis verzorgd worden.

Neen. Je medicatie betaal je zelf. De artsen van het wijkgezondheidscentrum zullen rekening houden met de kosten voor geneesmiddelen en zullen dus zoveel mogelijk ‘generische’ geneesmiddelen voorschrijven (=geneesmiddelen zonder merknaam) die dezelfde werking hebben en veel goedkoper zijn.

Ja. Je komt langs op het onthaal om je uitschrijvingsdocumenten te ondertekenen of je stuurt een aangetekende brief. Omwille van de administratie met het ziekenfonds duurt het een periode vooraleer je werkelijk bent uitgeschreven. Als je uitschrijving wettelijk in orde is, krijg je van het wijkgezondheidscentrum het uitschrijvingsblad mee, waarop staat vanaf wanneer de uitschrijving geldig is. Tot die datum moet je nog naar het wijkgezondheidscentrum komen. Daarna kan je elke huisarts, kinesist of verpleegkundige buiten het wijkgezondheidscentrum raadplegen. Let op: de eerste drie maanden van je inschrijving kan je je niet uitschrijven.

Als je binnen Mechelen verhuist, geef je gewoon je nieuwe adres door aan het onthaal. Verhuis je buiten dit gebied dan moet je dit onmiddellijk aan het onthaal melden zodat je je uitschrijvingsdocumenten kan tekenen. Dan word je opnieuw door je ziekenfonds uitbetaald na een raadpleging bij de huisarts, kinesist of verpleegkundige in je nieuwe woonplaats. Hou er evenwel rekening mee dat het duurt tot het einde van de lopende maand alvorens je uitgeschreven bent.

Je kan deze altijd melden bij de artsen, kinesisten, verpleging of aan het onthaal. In het Wijkgezondheidscentrum vind je een brievenbus waarin je steeds je klacht, maar ook andere berichten, kan posten.