Team

In wijkgezondheidscentrum Wel en Wee werken de zorgverleners multidisciplinair samen. Ze worden hierin ondersteund door het onthaalteam, de administratieve medewerker en de zorg- en algemeen coördinator.

Maatschappelijk werker

Psycholoog

Coördinatie