Projecten

Menstruatiearmoede

Ons wijkgezondheidscentrum is één van de partners in het Mechelse KansArmoedeNetwerk en actief in de werkgroep “gezonde geest in een gezond lichaam”. Momenteel loopt er een project waarbij er vormingen worden gegeven rond menstruatiearmoede en reproductieve gezondheid. We verdelen gratis menstruatieproducten in toiletten zodat deze anoniem meegenomen kunnen worden. 

Voor meer informatie kan u terecht bij onze maatschappelijk werker. 

Wel en Fit

De kinesisten van Wel en Wee geven bewegingslessen in dienstencentra De Rooster, Den Deigem en Den Abeel. Deze laagdrempelige groepslessen staan open voor iedereen. Onder de deelnemers zijn er altijd enkele Wel en Wee patiënten. Hier kan je een kijkje nemen waar en wanneer de lessen doorgaan. 

Voor meer informatie kan u terecht bij uw huisarts of kinesist.

Rookstopbegeleiding

Onze huisarts Martine is tevens tabakoloog. Ze begeleidt patiënten die wensen te stoppen met roken. 

Voor meer informatie kan u terecht bij uw huisarts. 

Tandzorg

We organiseren regelmatig mondscreenings in samenwerking met “Gezonde Mond”. Patiënten kunnen op deze momenten gratis gezien worden in ons centrum door een tandarts. Nadien worden ze toegeleid naar een vaste tandarts met hulp van onze maatschappelijk werker die hiervoor de opleiding mondzorgcoach volgde.

Voor meer informatie kan u terecht bij uw huisarts of maatschappelijk werker. 

Diabetes

Vanuit de artsen en  verpleging worden patiënten met type II diabetes actief opgevolgd en driemaandelijks een diabetes consult aangeboden.  Omwille van de ernst van de aandoening en het belang van een goede opvolging worden deze patiënten die hun opvolgafspraak niet nakomen actief gecontacteerd.

Voor meer informatie kan u terecht bij uw huisarts of verpleegkundige.

Bij verschillende projecten en acties in het kader van gezondheidspromotie werken we samen met de Stad Mechelen en ontvangen we werkingssubsidies.