Online afsprakensysteem
27 juni 2022
WGC Wel en Wee

Sinds juni kan je als patiënt online een afspraak maken bij de huisarts.

Vraag je account hiervoor aan bij het onthaal van het wijkgezondheidscentrum (015/20.20.78).