Nieuwbouw – verhuis

Het wijkgezondheidscentrum is de laatste jaren sterk gegroeid. Hierdoor barsten we (bijna letterlijk) uit de voegen van ons gebouw op de Wollemarkt.

We zochten al lang naar een ruimere locatie en die hebben we nu gevonden op de site Zwartzustersvest. Zorgbedrijf Rivierenland zal op de woonzorgsite Zwartzustersvest een nieuwbouw realiseren ter vervanging van hun Woonzorgcentrum Hof van Egmont.

En op deze site zal ook Wel en Wee een nieuw onderdak vinden : hier wordt voor ons een gloednieuw wijkgezondheidscentrum gebouwd.

Planning :

– voorjaar 2024 : geplande aanvang werken

– eind 2026 zal Wel en Wee kunnen verhuizen naar de nieuwe
  woonzorgsite.