Inschrijven

Nieuwe patiënten kunnen zich inschrijven : hiervoor bel je naar ons onthaal op het nummer 015 20 20 78. Wij geven je dan een afspraak om samen jouw inschrijving in ons wijkgezondheidscentrum in orde te brengen. 

Bij je inschrijving krijg je uitleg over het wijkgezondheidscentrum. Je ondertekent een contract en gaat er mee akkoord om voor alle zorgen van huisarts, kiné of verpleging het wijkgezondheidscentrum te consulteren. Als je toch naar een andere huisarts, kinesist of verpleegkundige zou gaan, krijg je geen terugbetaling van het ziekenfonds.

Opgelet: Momenteel schrijven we slechts een beperkt aantal patiënten in. We werken met een wachtlijst. Gelieve naar het onthaal te bellen als je graag op de wachtlijst wil komen, we nemen dan contact met je op als er een plaatsje vrij komt.

De inschrijving is gratis. Je brengt mee:

– Identiteitskaart (of geldige vervangingspapieren) 

–  2 ziekenfondsklevers per gezinslid dat zich wil inschrijven. 

–  voor de inschrijving van een pasgeborene : neem zelf contact op met ons onthaal om een afspraak te regelen voor de inschrijving van je nieuwe baby.

Na de uitleg onderteken je een contract voor akkoord tussen patiënt, WGC en de mutualiteit. Let op: de eerste drie maanden na je inschrijving kan je je niet uitschrijven.

Zodra je ingeschreven bent kan je kosteloos bij alle zorgverstrekkers terecht. Voor sommige technische prestaties wordt een kleine bijdrage gevraagd (bv. medisch materiaal, zwangerschapstest).