Hoe werken wij?

Ons wijkgezondheidscentrum Wel en Wee werkt, zoals alle wijkgezondheidscentra in Vlaanderen, met het forfaitair betalingssysteem. Dit betekent dat het ziekenfonds rechtstreeks aan ons betaalt en de patiënt niets hoeft te betalen. Wij ontvangen elke maand een vast bedrag per patiënt van het ziekenfonds.

Iedereen die in Mechelen woont kan bij ons terecht nadat je ingeschreven bent. Bij de inschrijving onderteken je een contract. Hierin staat dat je altijd naar het wijkgezondheidscentrum zal komen als je een huisarts, verpleegkundige of kinesist nodig hebt.

De inschrijving is gratisJe moet hiervoor in orde zijn met je mutualiteit.

Als patiënt heb je de vrijheid om binnen het centrum je arts te kiezen.

Indien je je wenst uit te schrijven, kom je langs op het onthaal om je uitschrijvingsdocumenten te ondertekenen of je stuurt een aangetekende brief. Als je uitschrijving in orde is, krijg je van het wijkgezondheidscentrum het uitschrijvingsblad mee, waarop staat vanaf wanneer de uitschrijving geldig is.

Wat als je ’s nachts en/of tijdens het weekend dringend een arts nodig hebt? 

Wat als je tijdens het weekend dringend verpleegkundige zorg aan huis nodig hebt en het wijkgezondheidscentrum niet open is  ?

Wanneer je ingeschreven bent in ons wijkgezondheidscentrum kan je niet zomaar een zorgverstrekker buiten het centrum raadplegen. Je ziekenfonds zal deze prestatie niet terugbetalen. 

Voor dringende medische problemen buiten onze openingsuren kan je wel terecht bij de huisarts van wacht op het nummer 1733

Het wijkgezondheidscentrum betaalt deze raadpleging terug aan derdebetalerstarief (= het volledige bedrag met aftrek van het remgeld).

Als je bij ontslag uit het ziekenhuis een voorschrift meekrijgt voor thuisverpleging, verwittig dan zo snel mogelijk (en liefst al op voorhand) het wijkgezondheidscentrum. Het is niet de bedoeling dat je zelf thuisverplegingsdiensten contacteert.

Alleen in uiterste nood mag je zelf een thuisverplegingsdienst contacteren, stel dat je pas op vrijdagavond laat uit het ziekenhuis ontslagen wordt en je de dag nadien al moet verzorgd worden. Nadien moet je zo snel mogelijk het wijkgezondheidscentrum contacteren.

Uitschrijving

Patiënten die zijn ingeschreven kunnen niet van de ene op de andere dag naar een andere huisartsenpraktijk gaan. Je dient de termijnen te respecteren die de mutualiteiten hanteren. Als je vandaag je uitschrijvingsformulier ondertekent, ben je pas volledig uitgeschreven op de laatste dag van volgende maand.