ESF-project

Het wijkgezondheidscentrum Wel en Wee vzw werkt in de periode 1 december 2020 tot en met 30 november 2022 aan betere en andere manieren van organiseren. Dit met de steun van de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

Met een hertekend organogram en ondersteuning van coaching en middelen vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) zet het wijkgezondheidscentrum in op ontwikkeling van zelfsturende teams binnen een open feedback-cultuur, waar mensen niet spreken over elkaar maar met elkaar. In 2021-2022 wordt gebouwd aan een stevig fundament van de organisatie met aandacht voor een structuur die een goede werking en het welzijn van medewerkers en patiënten als uitgangspunt heeft.

Dit traject wordt aangegaan met het hele team en wordt tussentijds geëvalueerd. Een verjonging van het bestuursorgaan is mee opgenomen in dit traject.

Werken aan een stevig fundament ondersteunt de ambitie om in 2025 een groter en nieuw wijkgezondheidscentrum in Mechelen te openen.

WGC Wel en Wee