Wijkgezondheidscentrum Wel_en Wee

Wollemarkt 7-9
2800 Mechelen
Tel: 015 20 20 78
Fax: 015 34 25 49
Open doorlopend
ma-vr 8:00-19:30u.

Raadplegingen

(uurroosters)

 • Dokters
 • Kiné
 • Verpleging
Welkom op de website van Wijkgezondheidscentrum Wel en Wee vzw


!!!     Nieuwe vacatures   !!!

2 artsen

 

CORONA - richtlijnen

Patiënten kunnen zoals voorheen een afspraak maken bij de dokter. Maar door de corona-maatregelen kunnen we niet evenveel afspraken voorzien als voorheen.

Een afspraak kan enkel telefonisch gemaakt worden.

Er zijn strikte regels

 • Je komt alleen (uitzondering voor tolk of kind).
 • Je komt niet te vroeg, maar op het uur van de afspraak
 • Je brengt zelf je mondmasker mee en doet dit aan voor je binnen komt.
 • Je ontsmet je handen bij het binnenkomen van het centrum.
 • Er kunnen max. 4 mensen in de wachtzaal wachten. Het kan dus zijn dat je buiten moet wachten tot de dokter je komt halen.

Er zijn mondmaskers voorzien voor patiënten die geen mondmasker hebben. Vraag er één aan onze onthaalmedewerkers. Ze zijn enkel voor gebruik in het wijkgezondheidscentrum en moeten bij buiten gaan in de daarvoor afgesloten wasmand gedeponeerd worden.

Met dank voor jullie medewerking!


Corona-virus

Als u koorts of verkoudheidssymptomen (hoesten, ademhalingsmoeilijkheden, niezen, ...) heeft,
kom dan niet naar ons centrum, maar bel ons : 015 20 20 78 (liefst voor 10u).

Ook voor vragen of zorgen i.v.m. de huidige situatie en de medische gevolgen, zijn wij bereikbaar op werkdagen van 8u tot 19u30.

De meest actuele en medisch correcte informatie over het coronavirus vindt u op www.info-coronavirus.be. Hier vind je ook alle informatie in verband met de reizen. En wanneer het in het Nederlands niet altijd duidelijk is voor jou, dan kan je terecht op de website van Agentschap Inburgering en Integratie. Zij voorzien vertalingen in 20 talen (Français, Englisch, Arabisch, ...).

Op de website van de stad Mechelen, vind je ook alle informatie die belangrijk is voor onze stad.

Vragen over omgaan met conflicten en/of geweld binnen je familie in tijden van Corona? Bel ons, bel naar 1712 of surf naar 1712.be.

 

Het wijkgezondheidscentrum Wel en Wee vzw is een groepspraktijk die openstaat voor een groot deel van de inwoners van de stad Mechelen. Het centrum staat uitdrukkelijk open voor iedere levensovertuiging.

U kan bij ons terecht voor volgende eerstelijnsverzorgers:

 • Huisarts
 • Kinesist
 • Verpleegkundige
 • Psycholoog
 • Maatschappelijk werker

Om de toegankelijkheid van de medische zorgen te bevorderen werken we met het forfaitaire betalingssysteem. Dat betekent dat de bij ons ingeschreven patiënt niet moet betalen voor raadplegingen bij de huisarts, kinesist en verpleegkundige. Hiervoor ontvangt het centrum per ingeschreven patiënt een vast bedrag van zijn of haar ziekenfonds. Ingeschreven patiënten kunnen ook beroep doen op een maatschappelijk werker en een psycholoog.

 

Opgepast!

Sinds 1 januari 2019 schrijven wij nog maar een beperkt aantal patiënten in per maand.
Nieuwe patiënten (of patiënten die nog niet waren ingeschreven) kunnen zich op een wachtlijst zetten.
Voor meer informatie kan u terecht aan ons onthaal of op het nummer 015 20 20 78.


Huisartsen

Wenst u vandaag nog een afspraak, bel ons dan nog vóór 10u op 015 20 20 78. Ook huisbezoeken moet u vóór 10u aanvragen.

Telefoonpermanentie: Voor de uitslag van een onderzoek of voor een korte, niet-dringende vraag, kunt u uw (bij voorkeur persoonlijke) arts telefonisch bereiken tussen 14u00 en 14u30.

Dokter van wacht: Op gewone weekdagen vanaf 19u30, maar ook op feestdagen en in de weekenden neemt u contact op met de wachtdienst op het nummer 1733